Haber

Kırşehir’de fay hattı var mı? Kırşehir deprem bölgesi mi? Kırşehir’de fay hattı nereden geçiyor?

Kırşehir deprem bölgesi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye’deki fay hatlarını detaylı bir şekilde anlattı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Kırşehir deprem bölgesi mi? Kırşehir’de fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arar. Detaylar burada…

KIRŞEHİR DEPREM BÖLGESİ MİDİR?

Kırşehir Masifi olarak adlandırılan yapı “Orta Anadolu Masifi”nin bir parçasıdır. Türkiye’nin 9 masifi içinde en büyüğü olan Kırşehir Masifi, Tuz Gölü’nün altında da devam etmektedir. Çoğu başkalaşım geçirmiş temel bir kütledir Kırşehir Masifi I., II., III. ve IV. şistler, fil çıtaları, yeşil şistler, mermer kuşakları, küçük taneli kristalin kuvarsitler içinde oluşmuş 2000-2500 m kalınlıkta bir yapıdır. , mikaşistler ve mermer tabakalarına rastlanır.

İlin doğal yapısı, İç Anadolu Bölgesi ile birlikte; III. Jeolojik zaman olan Neozoyik Üst Eosen’de düzenli depolama sonucu oluşmuştur. Alp kıvrımları sırasında özgün görünümünü kazanmıştır.

türkiye deprem haritası

İlin oturduğu ana plato üzerinde dört farklı dönemde ortaya çıkan oluşumlar vardır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan fay sınırı ve Seyfe Gölü çöküntü alanı IV. zaman alüvyon, fay sınırının doğusu başkalaşım geçirmiş sicimlerden oluşan kristalin şistlerle kaplıdır. İl alanının batısı mermer kireçtaşı ve dolomitlerle kaplıdır. III. Zaman Neojen göl çökelleri ile kaplıdır. Metamorfize olmuş kristal kütlelerin diziliş yönleri; Kırşehir-Kaman çevresinde Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusunda, Kırşehir yakınlarında Kervansaray Dağları’nda güney doğrultusundadır. Bu başkalaşım geçirmiş kristal kütlelerin yaşı tam olarak belirlenememiştir. Ancak Kaman’ın batısında yer alan Karalan Dağları’nın metamorfik kütlelerinin Tebeşir öncesi döneme ait olduğu tespit edilmiştir. Metamorfik tabakaların altındaki oluşumların Paleozoik döneme ait olduğu düşünülmektedir.

Kırşehir, Orta Anadolu’nun fay sınırında yer almaktadır. Metamorfik serinin kıvrımlanması sırasında kırılarak Kuzeybatı-Güneydoğu doğrultusunda uzanan bir fay sınırı oluşturmuştur. ikinci bir fay sınırı; Kesintisiz olarak kuzeye doğru uzanır ve Ankara ile ilin sonunu oluşturur. İlk kıvrımlarda oluşan fay sınırı 15 km’dir. uzun. Kırşehir’deki Terme Kaplıca suyu bu fay sınırının derinliklerinden gelen sıcak sudur.

Kırşehir, üçüncü derece deprem bölgesi olan İç Anadolu deprem bölgesinde yer almakta olup, depremin üst merkez üssünün etki alanı içerisinde yer almaktadır. Fay hatları ve çevresi depremlerin yaygın olduğu kırıklar dizisi içinde kalırken, diğer kısımlar 2. ve 3. derece sarsıntı kuşaklarında yer almaktadır.

haber-hasanbeyli.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu